Kurzy

Připraveny jsou jednodenní pracovní tematické semináře. Jedná se o malé debatní a velmi přínosné kurzy, vždy si odnesete novou praktickou dovednost ve prospěch svého zdraví a psych. rovnováhy.

Začátek v 9.00 nebo 10.00 hod, konec podle náročnosti kurzu, nejdříve kolem 15.00hod.
Cena každého semináře je 1 200,- Kč.

Další info a přihlášky na adrese : murti@seznam.cz

 

REIKI, BŮH A MY

- vše v jednom, jak nahoře tak dole

- součástí semináře je dobrovolné zasvěcení do I. stupně Reiki učení podle Dr. Mikao Usui


 

GENIÁLNÍ DR .E.  BACH A JEHO ESENCE.

 - kromě jiného obdržíte kopii vzácného slovního opisu emocionálních stavů, s nimiž esence umí pracovat

 

 

OBECNÉ ZÁKLADY NUMEROLOGIE, VÝPOČTY

- využití v praxi

- sebepoznání v číslech, možnosti, výzvy, potenciál

- přes čísla k intuici

 

 

BAUMTEST - KRESBA STROMU

- osvojení dokonale zpracované metody jak nad očekávání přesně odhalit povahu, vlastnosti, schopnosti, slabosti nebo nemoci testovaného.
 (pastelky sebou)

 

GRAFOLOGIE - JEDNODENNÍ PRAKTICKÝ KURZ

- kdopak nám to píše?

- co prozradí náš podpis?

- Wartegův test (pastelky s sebou)

 

 

KARMA, MINULÉ ŽIVOTY

- užitečné vzpomínání

- ve skutečnosti víme...

 

REGRESE, KTERÁ LÉČÍ

- vše o regresních metodách

- co si tělo pamatuje a proč

 

EFT PRO KAŽDODENNÍ PRAXI

 

 

FYZIOGNOMIE

 

 

ŘEČ TĚLA

- kurz navazuje na seminář o fyziognomii